Veni voor Van Roestel, Chuang en Bhandari

Jan van Roestel (UvA), Ko-Ju Chuang (UL) en Shivani Bhandari (ASTRON) ontvangen van NWO een Veni. Met de subsidie van 280.000 euro kunnen ze in drie jaar hun onderzoek uitbouwen. Van Roestel onderzoekt dubbele witte dwergen, Chuang bootst op aarde de vorming van zwavelhoudend ijs na en Bhandari zoomt in op snelle radioflitsen.

Van links naar rechts: Jan van Roestel, Ko-Ju Chuang, Shivani Bhandari. (foto's via LinkedIn)
Van links naar rechts: Jan van Roestel, Ko-Ju Chuang, Shivani Bhandari. (foto's via LinkedIn)

Het leven en dood van dubbele witte dwergen
Jan van Roestel, Universiteit van Amsterdam
Dubbele witte dwergen zijn een zeldzaam maar belangrijk type dubbelster. Het zijn potentiële supernova-voorlopers en sommige fuseren tot zware roterende witte dwergen. Daarnaast ze zenden zwaartekrachtgolfstraling uit. Van Roestel gaat gegevens van de Nederlandse BlackGEM-telescopen combineren met data van andere telescopen en met nieuwe machine learning-methoden. Hij wil de populatie van dubbele witte dwergen over de hele hemel in kaart brengen. Door de waargenomen populatie en kenmerken te vergelijken met computermodellen, hoopt Van Roestel erachter te komen hoe deze dubbele witte dwergen hun leven eindigen.

Zwavelijs in de ruimte, een hot topic
Ko-Ju Chuang, Universiteit Leiden
Ko-Ju Chuang gaat op aarde, in een astrofysisch laboratorium, inter- en circumstellair ijs nabootsen. Hij wil beter begrijpen hoe de chemische bouwstenen van het leven kunnen ontstaan op ijzige stofdeeltjes in de ruimte. Chuang richt zich daarbij vooral op complex organische en zwavelhoudende moleculen. Met het onderzoek kan hij  lagetemperatuurchemie in de ruimte koppelen aan de vorming van macromoleculen op aarde.

Gluren in de holen van snelle radioflitsen met LOFAR
Shivani Bhandari, ASTRON (JIVE)
Snelle radioflitsen zijn flitsen van radiolicht afkomstig van verre melkwegstelsels. Astrofysici hebben zich al meer dan een decennium afgevraagd hoe die flitsen gemaakt worden door extreme typen sterren. Shivani Bhandari wil met behulp van de LOFAR-telescopen vervormingen van snelle radioflitsen meten die door de omgeving ontstaan. Met behulp van de vervormingen hoopt Bhandari meer te weten te komen over de ware aard van snelle radioflitsen.

Over Veni
Veni maakt, samen met Vidi en Vici, deel uit van het Talentprogramma van NWO. Veni is gericht op excellente onderzoekers die onlangs gepromoveerd zijn. NWO kende eind december 2021 aan 89 onderzoekers een Veni toe. Die onderzoekers komen alleen uit de exacte wetenschappen en uit de medische wetenschappen. De besluitvorming voor het domein sociale- en geesteswetenschappen en het domein van de technische en toegepaste wetenschappen loopt vertraging op vanwege corona en een eerdere computerhack.

Bron: NWO