Colofon

Deze website (www.astronomie.nl) is de publiekswebsite van de Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie (NOVA). De website valt onder verantwoordelijkheid van het NOVA Informatiecentrum.

Redactie: Jaap Vreeling, ir. David Redeker, drs. Marieke Baan
Eindredactie: drs. Marieke Baan
Ontwikkeling en vormgeving: Tremani
Hosting en beheer: Tremani
Verder werkten mee: dr. Erik Deul, dr. Beike Hiemstra, drs. Monique Huijdink, dr. David Jansen, prof.dr. Alex de Koter en dr. Frank Molster en vele studenten, promovendi, postdocs en docenten die verbonden zijn aan de Nederlandse sterrenkunde-instituten.