Colofon

Deze website (www.astronomie.nl) is de publiekswebsite van de Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie (NOVA). De website valt onder verantwoordelijkheid van het NOVA Informatiecentrum.

Redactie: dr. Joanna Holt, ir. David Redeker, Marieke Baan, MSc
Eindredactie:  Marieke Baan, MSc
Ontwikkeling en vormgeving: Tremani
Hosting en beheer: Tremani
Verder werkten mee: dr. Erik Deul, dr. Beike Hiemstra, drs. Monique Huijdink, dr. David Jansen, prof.dr. Alex de Koter, dr. Frank Molster en vele studenten, promovendi, postdocs en docenten die verbonden zijn aan de Nederlandse sterrenkunde-instituten.
Afbeeldingen bij hemelverschijnselen 2024: Koen van den Driesche/www.waddensky.com