Terug naar Vragen over het zonnestelsel

Was er ooit leven op Mars?

buitenaards leven
buitenaards leven

Kort antwoord:
Heel misschien wel.

Langer antwoord:
Mars lijkt veel op de aarde, maar de dampkring is veel ijler, de gemiddelde temperatuur ligt veel lager, en de planeet heeft geen magnetisch veld van betekenis. Dat betekent dat de omstandigheden op Mars zeer vijandig zijn voor vrijwel elke denkbare levensvorm: (vloeibaar) water is er niet of nauwelijks, en schadelijke straling uit het heelal komt ongehinderd op het oppervlak terecht.

Onderzoek aan Mars door onbemande ruimtesondes in een baan rond de planeet en door landers en karretjes op het oppervlak heeft echter uitgewezen dat de planeet een paaar miljard jaar geleden, kort na het ontstaan, een veel aangenamer klimaat gehad moet hebben. De dampkring had toen een veel hogere dichtheid, en door de broeikaswerking van die atmsofeer lag de gemiddelde temperatuur boven het vriespunt van water. Er kwamen in dat verre verleden zo goed als zeker zeeën en oceanen voor op Mars.

Als de pasgeboren rode planeet indertijd veel overeenkomsten vertoonde met de pasgeboren aarde, is het niet uitgesloten dat er ook op Mars leven is ontstaan. Sporen van die Marsbacteriën zouden wellicht nog te vinden kunnen zijn in zorgvuldig geselecteerde en bestudeerde bodemmonsters van Mars.

De kans lijkt echter vrij klein dat eventueel Marsleven de grote klimaatomslag op de planeet heeft overleefd. De oorzaak van die klimaatomslag, waarbij Mars het grootste deel van zijn dampkring en van zijn water verloor, wordt nog steeds niet goed begrepen, hoewel de kleine afmetingen van de planeet waarschijnlijk een doorslaggevende rol hebben gespeeld.

Optimisten denken nog steeds dat zich dicht onder het Marsoppervlak misschien micro-organismen kunnen bevinden. Toekomstig Marsonderzoek, onder andere door het  Europees-Russische Mars Express-project, zal daar mogelijk uitstluitsel over kunnen geven.

Terug naar Vragen over het zonnestelsel