Terug naar Vragen over buitenaards leven

Bestaat er buitenaards leven?

buitenaards leven
buitenaards leven

Kort antwoord:
Zo goed als zeker.

Langer antwoord:
Dat er leven in het heelal kan ontstaan, staat vast. Kijk maar in de spiegel. Kort na de oerknal bestond het heelal uit vrijwel louter waterstof- en heliumatomen, en was er van leven geen sprake. Nu is dat er wel. Ook al weten we niet precies hoe het leven op aarde ontstond, we weten in elk geval wel dat het is ontstaan.

Het heelal is extreem uitgestrekt, zowel in ruimte als in tijd. Het is daarom erg onwaarschijnlijk dat een proces dat kan plaatsvinden in het heelal slechts één keer plaatsvindt. Alleen vanwege dat statistische argument is het al erg aannemelijk dat er op tal van andere plaatsen in het heelal leven moet zijn ontstaan.

Inmiddels is duidelijk dat minstens de helft van alle sterren wordt omringd door één of meer planeten, en dat de organische bouwstenen van het leven rijkelijk voorhanden zijn in de interstellaire materie. Dat doet vermoeden dat de vorming van leven niet zo'n onwaarschijnlijk proces is geweest. Bovendien ontstond leven op aarde al heel vroeg in de geologische geschiedenis, wat ook suggereert dat er geen sprake is geweest van een 'moeilijk' of onwaarschijnlijk proces.

Astronomen en (asto-)biologen gaan er dan ook vanuit dat de aarde niet de enige 'levende planeet' in het heelal is. Hoe zeldzaam buitenaards leven precies is, is echter onbekend. Op andere planeten (of manen) in ons eigen zonnestelsel zijn tot op heden nog nooit sporen van buitenaardse organismen aangetroffen.

Toekomstig onderzoek aan de samenstelling van de atmosferen van exoplaneten zal mogelijk uitwijzen of er op het oppervlak van die planeten biologische activiteit voorkomt. En natuurlijk is het in principe denkbaar dat we vandaag of morgen een radioboodschap opvangen van een buitenaardse beschaving, of dat er een buitenaards ruimteschip landt op Times Square. Overigens moet hier wel bij worden opgemerkt dat het volgens evolutiebiologen extreem onwaarschijnlijk is dat de evolutie van het leven op een andere planeet ook noodzakelijkerwijs zou moeten leiden tot de ontwikkeling van intelligente, technologische beschavingen.

Voorlopig zijn er dus nog geen bewijzen voor het bestaan van buitenaards leven, maar de kans dat er in het uitgestrekte universum op slechts één klein planeetje leven is ontstaan, wordt door vrijwel iedereen verwaarloosbaar klein geacht.

Terug naar Vragen over buitenaards leven