White Dwarf - Red Dwarf Binaries in the Galaxy

Else van den Besselaar zocht gedurende haar promotieonderzoek naar dubbelsterren en vond en analyseerde een groot aantal daarvan. Met behulp van een simulatie van de Melkweg bepaalde zij de hoeveelheid rode dwerg-witte dwerg-dubbelsterren per eenheid volume bepaald. Zij is op 28 november 2007 in Nijmegen op dit onderzoek gepromoveerd.

Een groot deel van alle sterren wordt geboren in een systeem met twee of meerdere sterren. Het overgrote deel van alle sterren wordt ooit een witte dwerg, zo ook de zon. Een rode dwerg is een normale ster met een massa van minder dan de helft van de zon. Hoe lichter een ster, hoe meer ervan gevormd zijn en hoe langer het duurt voor hij evolueert. Vandaar dat er veel rode dwerg-witte dwerg-dubbelsterren zouden moeten zijn.

Else Besselaar zocht gedurende haar promotieonderzoek naar deze dubbelsterren en vond en analyseerde een groot aantal daarvan. Met behulp van een simulatie van de Melkweg bepaalde zij de hoeveelheid rode dwerg-witte dwerg-dubbelsterren per eenheid volume bepaald. Het is de eerste keer dat dit soort onderzoek op deze manier en op een homogene groep dubbelsterren is gedaan.

Promotie 28 november 2007
Radboud Universiteit Nijmegen
Natuurwetenschappen, Wiskunde & Informatica
Promotor: Prof. dr. P.J. Groot
Copromotores: Dr. T. Augusteijn (Nordic Optica Telescope, Santa Cruz), mw. dr. L. Morales-Rueda

PDF-file van dit proefschrift