Tracing the evolution of protoplanetary disks

Een artistieke impressie van een dikke schijf van stof en gas rond een jonge ster. In deze protoplanetaire schijf vormen zich planeten.  Credit: NASA/JPL-Caltech
Een artistieke impressie van een dikke schijf van stof en gas rond een jonge ster. In deze protoplanetaire schijf vormen zich planeten. Credit: NASA/JPL-Caltech

Op 23 juni 2014 promoveerde Koen Maaskant aan de Universiteit Leiden op zijn onderzoek naar de evolutie van protoplanetaire schijven. In deze schijven van gas en stof rond jonge sterren ontstaan planeten. Dit duurt ongeveer 10 miljoen jaar. Maaskant ontdekte dat deze schijven uit ringen bestaan met daartussen lege ruimtes. In deze ruimtes kunnen planeten zijn ontstaan. Hij onderzocht ook de eigenschappen van PAK-moleculen (Polycyclische en Aromatische Koolwaterstof) en silicaten in protoplanetaire schijven.

Maandag 23 juni 2014
Sterrewacht Leiden, Universiteit Leiden
Promotoren: prof. dr. A.G.G.M. Tielens, prof. dr. L.B.F.M. Waters en prof. dr. C. Dominik