Tracing Galaxy Evolution Through Resolved Stellar Populations and Star Clusters

Op 2 september 2011 is Esteban Silva-Villa gepromoveerd aan het Sterrekundig Instituut van de Universiteit Utrecht op zijn onderzoek naar de vorming en ontwikkeling van sterrenstelsels

Veldsterren en sterrenhopen bevatten informatie over een groot deel van de geschiedenis van een sterrenstelsel. Inzicht in de samenstelling van sterrenstelsels is nodig om hun vorming en ontwikkeling te begrijpen. Vaak wordt aangenomen dat de meeste sterren in sterrenhopen worden geboren. Het precieze verband is echter niet duidelijk. Sterrenkundigen gebruiken veldsterren en sterrenhopen om verschillende problemen in het gebied van de vorming en ontwikkeling van sterrenstelsels aan te kaarten, te weten: 1. De fractie van stervorming in sterrenhopen en de relatie met de galactische omgeving, 2. De hoeveelheid stervorming in en tussen de armen van spiraalsterrenstelsels, en 3. Het waarnemen van een mogelijke interactie tussen twee sterrenstelsels.

Esteban Silva-Villa deed met behulp van waarnemingen met de Hubble Space Telescope in optische golflengten een systematische en homogene studie naar vijf nabije, "face-on" spiraalsterrenstelsels, waarvan hij de sterrenhopen en veldsterren afzonderlijk analyseerde. Hiervoor zijn standaard fotometrische procedures gebruikt. Wegens incompleetheid zijn de resultaten beperkt tot leeftijden jonger dan 100 miljoen jaar.

Door de waarnemingen te vergelijken met theoretische modellen, bepaalde Silva-Villa de vormingsgeschiedenis van sterren en sterrenhopen. Hij vond een lage fractie van stervorming in sterrenhopen (