Theoretical studies of the infrared emission properties of proto-planetary disks

Protoplanetaire schijven gedragen zich soms anders dan voorspeld. Joke Meijer is op 19 september gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam op een onderzoek naar de eigenschappen van protoplanetaire schijven.

Joke Meijer richtte zich in haar onderzoek op het vormingsproces van planeten, in het bijzonder de eigenschappen, vorm en evolutie van zogeheten protoplanetaire schijven rond zich nu vormende sterren. In deze schijven worden zeer waarschijnlijk op dit moment planeten gevormd. De schijven bestaan voor 99 procent uit gas en voor ongeveer 1 procent uit microscopisch klein ‘stof', voornamelijk van silicaat- en/of koolstofrijk materiaal. In de schijf ondergaan deze stofdeeltjes veranderingen: ze groeien door samenklontering met andere stofdeeltjes en in de binnenste delen van de schijf, waar het zeer warm is, kristalliseren ze. Door mengingsprocessen kunnen deze kristallen zich over een groot deel van de schijf verspreiden.

Meijer presenteert voorspellingen van de waarneembare signatuur van protoplanetaire schijven en vergelijkt deze met waarnemingen. Zo blijkt dat ongeveer de helft van de bronnen verklaard kan worden met een totale afwezigheid van mengingsprocessen. De andere helft kan alleen begrepen worden als menging belangrijk is. Wanneer en waardoor dit verschil in gedrag ontstaat blijft onduidelijk. Een aantal schijven is met telescopen van 8 meter doorsnede ruimtelijk opgelost. De voorspellingen laten zien dat dit eigenlijk niet het geval zou moeten zijn. Waarschijnlijk betekent dit dat er iets dramatisch met deze schijven aan de hand is, bijvoorbeeld dat een protoplaneet een gat in de schijf heeft gecreëerd of dat de schijf is vervormd.

Promotie: 19 september 2007, Universiteit van Amsterdam
Promotor: prof. dr. L.B.F.M. Waters

Theoretical studies of the infrared emission properties of proto-planetary disks
Joke Meijer
ISBN: 978-90-5776-165-2