The X-Shooter spectral library and application to stellar population in galaxies

Bron: Daniel Folha en Simon Tulloch (ING)
Bron: Daniel Folha en Simon Tulloch (ING)

Yanping Chen is op 11 november 2013 gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen op haar onderzoek naar het ontstaan en de evolutie van stersystemen, in het bijzonder bolhopen en sterrenstelsels. Voor dergelijk onderzoek zijn zowel sterpopulatiemodellen als een bibliotheek van waargenomen sterspectra van belang. In het proefschrift worden de data van de eerste twee waarneemperioden van het project X-shooter Spectral Library gepresenteerd. 

Maandag 11 november 2013
Kapteyn Instituut, Rijksuniversiteit Groningen
Promotor: prof. dr. S.C. Trager
Promotor: Prof. dr. R.F. Peletier