The thermal evolution of transiety accreting neutron stars (promotie Laura Ootes, UvA)

The thermal evolution of transiety accreting neutron stars (promotie Laura Ootes, UvA)

Op 13 september hoopt Laura Ootes te promoveren aan de Universiteit van Amsterdam op onderzoek naar de thermische evolutie van accreterende neutronensterren. Ootes deed onder andere berekeningen met het computerprogramma NSCool. Daardoor kreeg ze meer inzicht in de eigenschappen van de extreem dichte materie in neutronensterren.

Mw. L.S. Ootes: The Thermal Evolution of Transiety Accreting Neutron Stars. Promotor is prof. dr. R.A.D. Wijnands. Copromotor is dr. A.L. Watts.

Bron: UvA