The stellar mass-size evolution of galaxies from z=7 to z=0

Credit: NASA/ESA
Credit: NASA/ESA

Woensdag 12 juni 2013 is Moein Mosleh gepromoveerd aan de Universiteit Leiden op zijn onderzoek naar de structurele eigenschappen van sterrenstelsels en veranderingen in deze eigenschappen als een functie van tijd. 

Door middel van Hubble’s Stemvork worden sterrenstelsels onderscheiden aan de hand van hun structuur en vorm. Volgens deze classificatiemethode zijn sterrenstelsels elliptisch, spiraalvormig  met of zonder centrale balk, of onregelmatig. De formatie en evolutie van dergelijke sterrenstelsels worden nog niet volledig begrepen.

Mosleh heeft onderzoek gedaan naar structurele eigenschappen, zoals de helderheid, stellaire massa, afmeting en rotatiesnelheid, van verschillende typen sterrenstelsels in het vroege heelal (z=7) tot nu (z=0). Hij heeft zich in het bijzonder gericht op de massa-grootterelatie van sterrenstelsels. Hiervoor heeft Mosleh gebruik gemaakt van diepte-observaties in het nabij-infrarood. Dit onderzoek maakt het mogelijk om verschillende fysische processen die invloed zouden kunnen hebben op de vorming van sterrenstelsels te onderscheiden. 

Woensdag 12 juni 2013
Sterrewacht Leiden, Universiteit Leiden
Promotor: prof. dr. M. Franx
Co-promotor: dr. R.J. Williams