The star formation & chemical evolution timescales of two nearby dwarf spheroidal galaxies

Op 20 april 2012 promoveerde Thomas de Boer aan het Kapteyn Astronomisch Instituut van de Rijks Universiteit Groningen op zijn onderzoek naar stervorming in nabije dwergsterrenstelsels.

Door het bestuderen van de eigenschappen van individuele sterren in nabijgelegen sterrenstelsels is het mogelijk om de vorming van deze stelsels met ongeëvenaarde precisie te bestuderen. Op die manier kunnen we bepalen wat de opbouw is van verschillende generaties sterren en chemische elementen in sterrenstelsels, en hoe deze is veranderd over kosmische tijd.

Gedurende zijn promotieonderzoek heeft Thomas een nieuwe, innovatieve methode ontwikkelt om alle bestaande informatie van nabijgelegen sterrenstelsels te combineren, zoals kleur-helderheid diagrammen en datasets van spectroscopische waarnemingen, die de hoeveelheden chemische elementen in sterren meten. Deze nieuwe techniek is toegepast op twee nabijgelegen dwergsterrenstelsels in de Lokale Groep, die een uitstekend “laboratorium” zijn om de vorming en evolutie van sterrenstelsels te bestuderen.

In dit onderzoek zijn de nauwkeurige stervormingsgeschiedenis van de Sculptor en Fornax dwergstelsels bepaalt, die ons vertelt wanneer elke generatie sterren is gevormd, en met welk metaalgehalte. Deze informatie is gebruikt om de leeftijd van individuele sterren te bepalen, waarvan gemeten is wat de hoeveelheden van verschillende chemische elementen zijn. Op deze manier is het mogelijk om, voor het eerst, te bestuderen hoe de chemische elementen veranderen als een functie van tijd. Met behulp van deze gegevens kon in detail bepaald worden hoe en wanneer verschillende processen het sterrenstelsel gevormd hebben dat we vandaag de dag zien.

Vrijdag 20 mei 2012, 11.00 uur.
Kapteyn Instituut, Rijksuniversiteit Groningen
Academiegebouw
Broerstraat 5, Groningen
Promotors:
Prof. dr. E. Tolstoy
Prof. dr. A. Saha