The resolved stellar populations of M32

Op 23 mei zal Antonela Monachesi aan het Kapteyn Instituut van de Rijks Universiteit Groningen promoveren op haar onderzoek naar de historie van sterformatie in M32.

Het sterrenstelsel Messier 32 (M32) is een compact elliptisch
sterrenstelsel in de Lokale Groep en een satelliet van M31. Omdat M32 zo dichtbij staat kan zowel het geïntegreerde spectrum als de fotometrie van individuele sterren worden bestudeert. Dit geeft een uniek zicht op de stellaire samenstelling van elliptische sterrenstelsels. Antonela Monachesi heeft de meest complete dataset van individuele sterpopulaties in M32 verkregen waarmee we de ster formatie historie (SFH) op een afstand van 2 boogminuten van het centrum hebben afgeleid. Met zeer hoge resolutie waarnemingen van de Hubble Space Telescope hebben we diepe kleur-magnitude diagrammen gemaakt en geanalyseerd. Uit deze diagrammen en van RR Lyrae variabelen hebben we de stellaire leeftijden en abundatie verdeling in dit stelsel afgeleid.

We vinden dat M32 een uitgebreide SFH heeft en op 2 boogminuten uit het centrum bestaat uit 2 dominante populaties: een 2-5 Gyr oude, populatie met een hoge abundantie en een populatie ouder dan 5 Gyr met abundanties enigszins lager dan die van de zon. Hoewel er in M32 enkele zeer oude sterren met een zeer lage abundantie zijn, verwachten geen substantiële bijdrage van sterren ouder dan 10 Gyr. We vinden ook een kleine bijdrage van twee jonge populaties (< 2 Gyr); Eén met een hoge en één met een lage abundantie. Deze laatste associëren we met 'blue straggler' sterren die bij een oude populatie met lage abundantie horen. De resultaten van het onderzoek door Antonela Monachesi verbeteren de kennis over ster populaties in M32 significant en voorziet ons van een database van voorheen ongekende rijkdom. Deze database kan worden vergeleken met de ster populatie modellen voor populaties waar de individuele sterren niet kunnen worden waargenomen en de toepasbaarheid van deze modellen op sterrenstelsels verder verwijderd.

Maandag 23 mei 2011, 13.15 uur.
Kapteyn Instituut, Rijksuniversiteit Groningen
Academiegebouw
Broerstraat 5, Groningen
Promotor: prof.dr. S.C. Trager