The Rapid Burster and its X-ray Bursts - promotie Tullio Bagnoli (UvA)

The Rapid Burster and its X-ray Bursts - promotie Tullio Bagnoli (UvA)

Op 4 december promoveerde Tullio Bagnoli aan de Universiteit van Amsterdam. Tullio Bagnoli bestudeerde uitbarstingen van röntgenstraling die afkomstig zijn van neutronensterren in dubbelstersystemen. Hij onderzocht twee soorten plotselinge energie-uitbarstingen, de type I- en type-II- röntgenuitbarsting. Een neutronenster is een van de mogelijke eindstadia van sterevolutie.

Bagnoli deed zijn onderzoek bij SRON en bij het Anton Pannekoek Instituut voor Sterrenkunde (UvA). Bagnoli kwam in 2010 in het nieuws toen hij als student de structuur van de gas- en stofschijf rondom een zogeheten Herbig Be-ster in kaart bracht. Dat deed hij met mede-student Rik van Lieshout die op 27 november 2015 promoveerde.

Promotie: 4 december 2015
Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
Promotor: prof. dr. M.B.M. van der Klis. .
Co-promotoren: dr. J.J.M. in ’t Zand (SRON) en dr. A.L. Watts (UvA)
Proefschrift (pdf) | samenvatting (pdf)