The primordial binary population in the association Sco OB2

Onderzoek in de laatste decennia heeft aangetoond dat de meeste sterren zich bevinden in een dubbel- of meervoudig stersysteem. De vorming van sterren en de evolutie van verschillende sterpopulaties zijn twee van de belangrijkste vraagstukken in de hedendaagse sterrenkunde. Om deze te kunnen begrijpen is het van groot belang de eigenschappen van dubbelsterren te onderzoeken.

De Amsterdamse sterrenkundige Thijs Kouwenhoven richtte zich in zijn onderzoek op het vinden van de ‘oorspronkelijke dubbelsterpopulatie’. Dit betekent dat hij onderzocht wat de eigenschappen van dubbelsterren zijn, net nadat de sterren gevormd zijn.

Promotie: 28 september 2006
Promotores: prof.dr. L. Kaper, prof.dr. E.P.J. van den Heuvel
Copromotores: dr. A.G.A. Brown, dr. S.F. Portegies Zwart