The Origin of Stars: Tales from the Unexpected in Extreme Environments

Op 21 november 2011 promoveerde Seyit Höçük aan het Kapteyn Astronomisch Instituut van de Rijks Universiteit Groningen op zijn onderzoek naar het ontstaan van sterren in extreme omstandigheden.

Met name wordt in zijn onderzoek gekeken naar de afhankelijkheid van de roemruchte initiële massafunctie (IMF). De IMF geeft de relatieve verdeling van stellaire massa’s in een bepaald volume van de ruimte. Het is een empirisch verkregen functie die zich volgens waarnemingen gedraagt als een machtswet. Deze verdeling is uitgegroeid tot een belangrijk diagnostisch hulpmiddel voor astronomen en is van fundamenteel belang in veel onderzoeksgebieden. Het idee is dat de IMF een universele functie moet zijn. Maar het is onzeker of sterren in extreme gebieden op dezelfde manier vormen en of de IMF vergelijkbaar is met die in onze Melkweg.

In dit proefschrift is de universaliteit van deze veelbesproken functie getoetst onder verschillende omstandigheden, gebruik makend van gedetailleerde numerieke simulaties. Elk hoofdstuk richt zich op een ander aspect van stervorming. Hoofdstuk 2 richt zich op de fragmentatie eigenschappen van reusachtige moleculaire wolken, hoofdstuk 3 naar de vorming van sterren in röntgenstraling gedomineerde moleculaire wolken en de daaruit volgende stellaire massafuncties en hoofdstuk 4 naar de vorming van sterren in moleculaire wolken onder verschillende, maar sterke terugkoppelingseffecten van zwarte gaten. Alle resultaten van de verschillende onderzoeken in dit proefschrift leiden tot dezelfde uitkomst. Als de omgevingsomstandigheden extreem genoeg zijn, chemisch, mechanisch of door straling, dan is de initiële massafunctie anders dan de IMF zoals die is waargenomen in onze Melkweg en wijkt het af van de getheoretiseerde universele vorm.

Maandag 21 november 2011, 16.15 uur
Kapteyn Instituut, RUG
Academiegebouw
Broerstraat 5, Groningen
Promotor: Prof. dr. M. Spaans