The Many Phases of Gamma-Ray Burst Afterglows

The Many Phases of Gamma-Ray Burst Afterglows

Konstantinos Leventis is op 28 februari 2013 aan de Universiteit van Amsterdam gepromoveerd op zijn onderzoek naar de dynamica van jets en de hierbij geëmitteerde straling die zichtbaar is in verschillende stadia van nagloeiers van gammaflitsen. In zijn onderzoek heeft Leventis modelsimulaties vergeleken met goed waargenomen nagloeiers van gammaflitsen.

Nagloeiers van gammaflitsen zijn zichtbaar doordat het materiaal in de omgeving wordt verhit en geïoniseerd. De benodigde energie wordt geleverd door de straalstroom van materie die ontstaat bij snelle accretie door een zojuist gevormd compact object. De nagloeier wordt waargenomen op langere golflengten lang nadat de gammaflits is uitgedoofd.

Uit de simulaties die Leventis heeft uitgevoerd blijkt dat de niet-relativistische straalstromen van materie er anders uitzien bij verschillende golflengten. In de spectra is de overgang van deze straalstromen van relativistisch naar niet-relativistisch zichtbaar. Het model waarmee deze spectra zijn berekend is beschikbaar gemaakt voor waarnemers. Met dit model zijn de waarden van fysische parameters uit waarnemingen af te leiden waarmee uitspraken kunnen worden gedaan over de ruimtelijke materieverdeling bij een gammaflits.

Donderdag 28 februari 2013
Astronomisch Instituut Anton Pannekoek, Universiteit van Amsterdam
Promotor: prof. dr. R.A.M.J. Wijers