The local group in LCDM : shapes and masses of dark halos

Deze artist’s impression toont het melkwegstelsel. De blauwe halo van materie om het stelsel geeft aan waar de geheimzinnige donkere materie zich zou moeten bevinden. Deze materie is aanvankelijk door astronomen opgevoerd om de rotatie-eigenschappen van
Deze artist’s impression toont het melkwegstelsel. De blauwe halo van materie om het stelsel geeft aan waar de geheimzinnige donkere materie zich zou moeten bevinden. Deze materie is aanvankelijk door astronomen opgevoerd om de rotatie-eigenschappen van

Carlos Andrés Vera Ciro is op 21 januari 2013 gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen op zijn onderzoek naar de eigenschappen van donkere materie halo’s volgens het ΛCDM-model. In zijn onderzoek heeft Vera Ciro gebruik gemaakt van numerieke experimenten en krachtige computers om de formatie en evolutie van donkere materie halo’s zoals die van de Melkweg te modelleren.

Het ΛCDM-model beschrijft de donkere energie en de donkere materie waaruit het heelal voor het grootste deel bestaat. Volgens dit model vormen en evolueren sterrenstelsels doordat kleinere stelsels die elkaar aantrekken door de donkere materie in hun halo samensmelten. De massadistributie die wordt beïnvloed door de nabije omgeving bepaald de vorm van de halo.

Vera Ciro heeft in zijn onderzoek aangetoond dat de vorm van geïsoleerde Melkweg-achtige donkere materie halo's significant afwijkt van bolsymmetrie, de materieverdeling lijkt op een rugbybal. Het blijkt dat de satellieten van dergelijke halo’s minder asymmetrisch zijn dan de halo's zelf. Ook vertonen zij verschillende vormen van getijdenwerking. Verder is de totale massa van de donkere materie halo van de Melkweg bepaald en is op basis van de resultaten een nieuw model ontwikkeld.

Maandag 21 januari 2013
Kapteyn Astronomisch Instituut, Rijksuniversiteit Groningen
Promotor: Prof. dr. A. Helmi
Co-promotor: Dr. L.V. Sales