The interplay between stars, gas and dust in faint star-forming galaxies (promotie Mieke Paalvast, UL)

The interplay between stars, gas and dust in faint star-forming galaxies (promotie Mieke Paalvast, UL)

Op 18 juni promoveerde Mieke Paalvast aan de Universiteit Leiden op onderzoek naar stervorming in kleine, lichte sterrenstelsels.

Sinds een kleine honderd jaar weten we zeker dat de Melkweg, het sterrenstelsel waarin wij ons begeven, niet alleen is in het heelal. Waarnemingen suggereren dat er ongeveer 200 miljard andere stelsels zijn die erg van elkaar kunnen verschillen. De massa, de kleur van het uitgezonden licht en de mate waarin sterren worden gevormd, hangt bijvoorbeeld af van de leeftijd van een stelsel. Om observaties goed te kunnen interpreteren en zo de evolutie van sterrenstelsels vast te kunnen stellen is het echter belangrijk te begrijpen waaruit ze bestaan. Hoewel dit voor de grotere en zwaardere stelsels min of meer duidelijk is, zijn er nog een hoop vraagtekens te plaatsen in hoe de kleinere en lichtere sterrenstelsels in elkaar zitten. Naast sterren spelen ook gas en stof een belangrijke rol in het soort licht dat door een compleet sterrenstelsel wordt uitgestraald. In haar proefschrift bestudeert Mieke Paalvast welke invloed de verschillende componenten van vooral kleinere sterrenstelsels op elkaar hebben. Sterrenkundigen krijgen zo een beter idee van de rol van sterrenstelsels in de totstandkoming van het hedendaagse heelal.

Bron: Universiteit Leiden