The evolution of the atomic and molecular interstellar medium in star-forming galaxies

Ontstaan Sterrenstelsel
Ontstaan Sterrenstelsel

Op 14 november 2014 is Gergely Popping gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Popping heeft modellen ontwikkeld die de hoeveelheid atomair en moleculair gas in sterrenstelsels voorspellen. Hij concludeert dat de hoeveelheid moleculair waterstofgas afneemt, terwijl de hoeveelheid atomair waterstofgas vrijwel gelijk blijft. De resultaten van zijn onderzoek zijn belangrijk voor surveys met telescopen zoals ALMA in Chili en SKA in Zuid-Afrika en Australië.

Vrijdag 14 november 2014
Kapteyn Instituut, Rijksuniversiteit Groningen
Promotoren: prof. dr. S.C. Trager, prof. dr. M.C. Spaans en prof. dr. R.S. Somerville