The binary progenitor evolution of supernovae

Matthew Bate
Matthew Bate

Joke Cleas is op 18 november 2013 gepromoveerd aan de Radboud Universiteit op haar onderzoek naar de evolutie van dubbelstersystemen. Cleas heeft de mogelijke evolutiepaden van dubbelstersystemen in kaart gebracht die leiden tot verschillende typen supernovae. Ook heeft zij uitgebreid aandacht besteed aan de onzekerheden die voorspellingen bemoeilijken. 

Maandag 18 november 2013
Radboud Universiteit Nijmegen
Promotor: prof. dr. F.W.M. Verbunt
Copromotor: dr. O.R. Pols