Surface Formation Routes of Interstellar Molecules - A Laboratory Study

Op 9 december 2010 promoveerde Sergio Ioppolo aan Universiteit Leiden op zijn onderzoek naar formatieroutes van interstellaire moleculen.

Lange tijd was het niet mogelijk om te verklaren hoe moleculen gevormd kunnen worden in een zeer ijle omgeving zoals het interstellaire medium. In de afgelopen jaren is het duidelijk geworden dat vaste stof reacties in het ijs op stofdeeltjes een belangrijke rol spelen in de vorming van zowel simpele als complexe moleculen. Om de onderliggende processen te onderzoeken zijn laboratorium experimenten nodig, waarin oppervlakte reacties worden gesimuleerd. Deze chemische reacties worden geinitieerd door energetische bestraling (UV) of bombardementen met atomen van interstellaire ijs analogen.

Ioppolo promoveerde op zijn onderzoek aan SURFRESIDE, een van de de ultrahoog vacuum opstellingen in het Sackler laboratorium. Hij onderzocht met name ijsreacties van moleculen met waterstof atomen. Door een aantal opeenvolgende hydrogenatie reacties van puur CO ijs bleek het mogelijk om op een effectieve manier formaldehyde en methanol ijs te vormen, waarmee de astronomisch waargenomen methanol abundanties kunnen worden verklaard. Ioppolo onderzocht verschillende formatieroutes om waterijs te vormen en bekeek welke routes het meest efficient waren. Ook bekeek hij de chemie in een gemengd ijs van CO en O2 (moleculair zuurstof), waaruit bleek dat CO2 gevormd wordt via een thermische reactie in dit gemengde ijs. Ook in ijs dat bestaat uit C- en O-houdende moleculen kan op een efficiente manier CO2 worden gevormd, indien het ijs wordt beschoten met energierijke ionen.

Donderdag 9 december 2010, 15.00 uur
Leidse sterrewacht, Universiteit Leiden
Academiegebouw
Rapenburg, Leiden
Promotores: Prof. dr. H. V. J. Linnartz, Prof. dr. E. F. van Dishoeck
Co-promotor: Dr. H. M. Cuppen