Supernova remnants as particle accelerators and probes of the circumstellar medium

Klara Schure heeft onderzoek gedaan naar de evolutie van supernovaresten en het proces van deeltjesversnelling in de schokgolf die door een geëxplodeerde ster het heelal in wordt gestuurd. Zij is op 21 juni gepromoveerd op dit onderzoek aan de Universiteit Utrecht.

De schokgolf die door een geëxplodeerde ster het heelal in wordt gestuurd, kan deeltjes versnellen tot duizenden of zelfs miljoenen malen hoger dan mogelijk in experimenten op aarde. De maximale energie van deze deeltjes, ook wel kosmische straling genoemd, blijkt afhankelijk te zijn van de omgeving van de exploderende ster. Met computersimulaties kan precies worden berekend hoe de omgeving van zo’n supernova er uit ziet en hoe deze universele deeltjesversnellers te werk gaan.

Maandag 21 juni 2010, 12:45 uur

Universiteit Utrecht
Faculteit Bètawetenschappen
Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Promotor: Prof. dr. A. Achterberg
Copromotor: Dr. J. Vink