Stellar collisions in young star clusters

Aan de hand van computerberekeningen heeft Evghenii Gaburov uitgerekend waarom en hoe twee of meer sterren met elkaar in botsing komen. Daarbij concentreerde hij zich vooral op sterbotsingen in jonge sterrenhopen. Hij is op 4 november 2008 gepromoveerd op dit onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam.

Gaburov bestudeerde de geometrische configuratie van de eerste botsing in jonge sterrenhopen. Hierin ontdekte hij dat botsingen voorkomen tussen een dubbelster en enkele sterren, in plaats van tussen twee enkele sterren. Gaburov voerde met deze informatie een aantal hydrodynamische simulaties van botsingen uit tussen een dubbelster en een enkele ster. In de meeste gevallen observeerde hij een samensmelting van de sterren tot één zeer zware ster.

Daarnaast onderzocht Gaburov de mogelijke vorming van een middelzwaar zwart gat door een kettingbotsing tussen sterren. Tijdens dit proces worden grote hoeveelheden sterren samengesmolten tot een zeer zwaar botsingsproduct, dat een voorloper zou kunnen zijn van een middelzwaar zwart gat. Gaburov toont echter aan dat dergelijke sterren veel massa verliezen door sterrenwind. Zodoende is het resultaat van de kettingbotsing een zwart gat dat niet veel zwaarder zal zijn dan de zon.

Dinsdag 4 november 2008, 10:00 uur
Universiteit Van Amsterdam
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
Promotors: prof. dr. R.A.M.J. Wijers en prof. dr. P.M.A. Sloot