Star clusters

Sterrenkundige Mark Gieles promoveert op 20 oktober in Utrecht op onderzoek naar de vorming en disruptie van sterhopen.

In zijn proefschrift toont hij onder meer aan dat er een fundamenteel maximum bestaat voor de massa van sterhopen. Hij baseert zijn bevindingen op waarnemingen met de Hubble Ruimte Telescoop van drie melkwegstelsels waarin veel sterren en sterhopen worden gevormd. De metingen laten duidelijk zien dat er een grens is aan de massa van sterhopen, die ligt bij ongeveer een miljoen maal de massa van de zon. Hiermee is bevestigd dat er een fundamenteel verschil bestaat tussen sterhopen en dwergmelkwegstelsels.

Gieles heeft ook een verklaring gevonden voor het feit dat in onze Melkweg vrijwel geen sterhopen voorkomen die ouder zijn dan een miljard jaar. Daarmee is een sterrenkundig probleem opgelost dat al in de jaren vijftig werd gesignaleerd door de Leidse prof. Oort, maar waarvoor nooit een afdoende verklaring werd gevonden.

Promotie: 20 oktober 2006, Universiteit Utrecht
Promotor: prof.dr. Henny Lamers
Copromotor: dr. Simon Portegies Zwart
ISBN-10: 90-393-4374-8; ISBN-13: 978-90-393-4374-6