Solar Surface Magnetism: Selected Topics

De Zon in beeld gebracht door ESA’s SOHO-satelliet.    ESA
De Zon in beeld gebracht door ESA’s SOHO-satelliet. ESA

Irina Thaler is op 11 september gepromoveerd op haar onderzoek naar de magnetohydrodynamica van het zonsoppervlak. Zij heeft onderzocht welke invloed magneetvelden van de zon hebben op zijn helderheid, de zonnecyclus en zonnevlekken. Hiervoor heeft zij numerieke simulaties vergeleken met nauwkeurige zonswaarnemingen. 

Donderdag 11 september 2014
Anton Pannekoek Instituut, Universiteit van Amsterdam
Promotor: prof. dr. H. C. Spruit