Simulations of the Formation of Thick Discs in Galaxies

Op 25 mei 2009 zal Alvaro Villalobos promoveren aan de Rijksuniversiteit Groningen. Bij het Kapteyn Instituut deed hij met numerieke simulaties onderzoek naar de vorming van dikke schijven in sterrenstelsels. Zo bestudeerde hij het scenario waarin een dikke schijf wordt gevormd als het eindresultaat van een botsing tussen een al bestaand schijfstelsel en een kleiner sterrenstelsel.

Samen met de dunne schijf, de centrale verdikking (“bulge”) en de halo, is de dikke schijf een belangrijke Galactische component, die aanwezig is in veel spiraalstelsels waaronder onze eigen Melkweg. Ondanks zijn alomtegenwoordigheid, is het vormingsscenario van dikke schijven niet goed begrepen. Uit waarnemingen, gedaan in de Melkweg en andere sterrenstelsels, is duidelijk dat dikke schijven over het algemeen bestaan uit oude sterren. Dit impliceert dat ze waarschijnlijk belangrijke informatie bevatten over de vroege geschiedenis van sterrenstelsels.

Alvaro heeft toetsbare voorspellingen van het schijfvormingsmodel gevonden, die later vergeleken kunnen worden met waarnemingen. Tevens bekijkt hij hoe de latere, langzame groei van een nieuwe, dunne en meer massieve schijfcomponent de structuur van gesimuleerde dikke schijven beïnvloedt.

Maandag 25 mei 2009, 13.15 uur, Academiegebouw, Groningen 

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen 

Promotor: Prof.dr. A. Helmi