Shining Light on PAHs in Space - Promotie Heather Andrews Mancilla (UL)

Shining Light on PAHs in Space - Promotie Heather Andrews Mancilla (UL)

Op 7 juni promoveerde Heather Andrews Mancilla aan de Universiteit Leiden op onderzoek naar polycyclische aromatische koolwaterstoffen in het heelal.

Bron