Red Galaxies at High Redshift

Leidse astronomen hebben aanwijzingen gevonden voor een gewelddadig verleden van volwassen sterrenstelsels. Kosmische botsingen tussen jeugdige stelsels veroorzaken een ongekend intensieve periode van stervorming, om nog maar te zwijgen van de groeispurt van een superzwaar zwart gat in het centrum.

Met de toenemende kwaliteit van waarneemfaciliteiten kunnen astronomen steeds verder in de tijd terug kijken. Promovendus Stijn Wuyts van de Leidse Sterrewacht is inmiddels de 10 miljard jaar gepasseerd en is op 27 september 2007 gepromoveerd op onderzoek dat een verbazingwekkende verscheidenheid van sterrenstelsels in deze periode tentoonspreidt.

Sterrewacht Leiden
Promotie: 27 september 2007, 16.15 uur, Lokhorstkerk, Leiden

Promotores: Prof. dr. Marijn Franx, Prof. dr. Pieter van Dokkum (Yale University, USA)
Copromotor: Dr. S. C. Trager (Rijksuniversiteit Groningen)

PDF-file van dit proefschrift