Protostellar jets and planet-forming disks (promotie Łukasz Tychoniec, UL)

Protostellar jets and planet-forming disks (promotie Łukasz Tychoniec, UL)

Łukasz Tychoniec verdedigt op 9 maart zijn proefschrift aan de Universiteit Leiden. Het proefschrift is getiteld 'Protostellar jets and planet-forming disks: Witnessing the formation of Solar System analogues with interferometry'. Zijn promotoren zijn Ewine van Dishoeck (Universiteit Leiden) en Michiel Hogerheijde (UvA).

Tychoniec bestudeerde de planeetvormende schijven rond andere zonnestelsels. Hij deed dat onder andere met behulp van interferometrie. Dat is de techniek waarbij telescopen geschakeld worden en zo een veel grotere, virtuele telescoop vormen.

Bron: Universiteit Leiden