Properties and geometry of radio pulsar emission

De Nijmeegse sterrenkundige Roy Smits is op 24 oktober 2006 gepromoveerd op een studie naar de radio-emissie van pulsars.

Smits heeft de gebieden in kaart gebracht waar de emissie gecreëerd wordt. Dit geeft inzicht in het proces van de tostandkoming van de radio-emissie.

Promotie: 24 oktober 2006, Radboud Universiteit Nijmegen
Promotor: prof.dr. J.M. Kuijpers
Copromotor: dr. B. Stappers.