Propagation of cosmic rays in the galaxy and their measurements at very high energies with LORA

Propagation of cosmic rays in the galaxy and their measurements at very high energies with LORA

Dinsdag 12 juni 2012 is Satyendra Thoudam gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen op zijn onderzoek naar de voorplanting van kosmische straling door ons melkwegstelsel en de metingen hiervan bij hoge energieën met de LOFAR Radboud Air Shower Array (LORA).

12 juni 2012
Radboud Universiteit Nijmegen
Promotoren: prof. dr. H.D.E. Falcke en dr. J.R. Hörandel