Optical spectroscopy of interstellar and circumstellar molecules : a combined laboratory and observational study

Op 18 maart is Nadine Wehres gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen op haar onderzoek naar optische spectroscopie van inter- en circumstellaire moleculen.

Nadine Wehres heeft onderzoek verricht aan inter- en circumstellaire moleculen door laboratorium en astronomische data met elkaar te vergelijken. De nadruk ligt daarbij op niet stabiele moleculen. Geavanceerde spectroscopische technieken, zoals tijdsopgeloste fluorescentie en cavity ring-down spectroscopie, zijn gebruikt om spectra te verkrijgen van C9H3 en HC7H in supersonisch expanderend plasma. Dergelijke koolstofketens worden gezien als mogelijke dragers van de diffuse interstellaire banden. Daarnaast zijn fluorescentie spectra gemeten en vergeleken met emissie
spectra die zijn waargenomen met de New Technology Telescope in de Red Rectangle planetaire nevel. De toekenning van astronomische data, gebruikmakend van laboratorium gegevens, levert snapshots op van een actieve chemie in de ruimte. Het merendeel van het werk is verricht in het Sackler Laboratorium voor Astrofysica (Sterrewacht Leiden) en het Laser Centrum VU.

Vrijdag 18 maart 2011, 16.15 uur
Kapteyn Instituut, Rijksuniversiteit Groningen
Academiegebouw
Broerstraat 5, Groningen
Promotors: prof. A.G.G.M. Tielens, prof. H.V.J. Linnartz