On Magnetic Burst Mechanisms - Promotie Chris Elenbaas (UvA)

Chris Elenbaas promoveerde op 23 februari aan de Universiteit van Amsterdam. Hij onderzocht verschillende ontstekings- en emissiemechanismen van magnetaruitbarstingen. Dat zijn uitbarstingen van neutronensterren met een extreem sterk magnetisch veld. Elenbaas deed dit met behulp van theoretische modellen, waarbij hij daaruit voortkomende voorspellingen vergeleek met observaties.

Bron: UvA | samenvatting proefschrift (pdf)