Observational consequences of unstable stellar interiors

Matteo Canitello heeft een nieuw scenario ontdekt om lange röntgenflitsen te verklaren door sterren te modelleren, rekening houdend met de instabiliteit in de ster en het effect van dubbelsterren. Hij is op 6 november 2009 gepromoveerd op dit onderzoek aan de Universiteit Utrecht.

Naast het verlichten van een anders donker heelal, zijn sterren ook verantwoordelijk voor het produceren van de meeste elementen in de kosmos. Om die reden is het van groot belang om het leven en sterven van sterren te begrijpen. Een belangrijk onderdeel hiervan is het bestuderen van het onstabiele interieur van deze sterren. De aanwezigheid van magnetische velden en rotatie in de ster zorgen voor instabiliteit en circulatie. Met deze processen moet rekening gehouden worden bij het modelleren van het leven van de ster. Sterren bevinden zich ook vaak in paren, genaamd dubbelsterren. De nabije aanwezigheid van de andere ster kan het leven van de eerste ster dramatisch veranderen.

Cantiello modelleerde de sterren en hield daarbij tegelijkertijd rekening met de onstabiele interieuren en de interactie van twee sterren in een dubbelstersysteem. Hierbij ontdekte hij een nieuw scenario die de meest heldere explosies in het heelal kan verklaren: lange röntgenflitsen. Deze explosies kunnen op een afstand van miljarden lichtjaren worden gezien en het bestuderen van deze explosies geeft ons dus de kans om het heelal te zien toen het nog heel erg jong was.

Vrijdag 6 november 2009, 14:30 uur
Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht
Universiteit Utrecht
Faculteit Bètawetenschappen
Promotor: Prof.dr. N. Langer