New methods and the discovery of diverse phenomena at low frequencies with AARTFAAC (promotie Mark Kuiack, UvA)

New methods and the discovery of diverse phenomena at low frequencies with AARTFAAC (promotie Mark Kuiack, UvA)

Op 25 juni verdedigt Mark Kuiack zijn proefschrift aan de Universiteit van Amsterdam. Hij deed onderzoek naar nieuwe methoden om kortstondige astronomische fenomenen op te sporen. Zijn promotor is Ralph Wijers. Zijn copromotor is Antonia Rowlinson.

Elk object dat gezien kan worden vanaf de andere kant van onze Melkweg, of vanuit een ander melkwegstelsel, moet wel een geweldige hoeveelheid energie uitstralen. Over de gebieden van ons universum waar de meest extreme natuurkundige processen zich afspelen, hebben we nog veel te leren. Dit is zowel het geval voor het emissiemechanisme van pulsars als voor snelle radioflitsen (Fast Radio Bursts). En het is nog meer het geval voor eventuele, tot op heden nog niet waargenomen, kortstondige fenomenen (transiënts) waar de hemel vol van zou kunnen zijn.

Het Amsterdam-ASTRON Radio Transient Facility And Analysis Center (AARTFAAC)-project maakt gebruik van recente vorderingen in rekenkracht om een lage-radiofrequentie hemelmonitor mogelijk te maken, die in staat is om elke seconde de volledige hemel af te beelden, live, met minimale vertraging. Mark Kuiack gebruikt AARTFAAC om astronomisch gezien interessante transiënt-kandidaten te detecteren en te classificeren.

Bron: UvA