Multi-scale numerical modelling of black hole accretion and jets (promotie Koushik Chatterjee, UvA)

Multi-scale numerical modelling of black hole accretion and jets (promotie Koushik Chatterjee, UvA)

Op 18 september hoopt Koushik Chatterjee te promoberen aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn promotor is prof.dr. S.B. Markoff. Copromotor is dr. A.Thcekhovskoy. De titel van zijn proefschrift is Multi-scale numerical modelling of black hole accretion and jets. 

Bron: UvA