Milky Way archaeology and the dynamical signatures of mergers

Op 27 september is Facundo A. Gomex gepromoveerd aan Universiteit Groningen op zijn onderzoek over de overblijfselen van mergers in onze Melkweg, waaruit de Melkweg oorspronkelijk ontstaan is.

In het huidige kosmologische paradigma zijn sterrenstelsels, zoals onze Melkweg, gevormd door mergers en samensmelting van kleinere objecten, die samen komen door hun gravitationele aantrekkingskracht. Als dit paradigma juist is, zullen een aanzienlijk aantal fossiele overblijfselen van de disruptie van de samengesmolten sterrenstelsels aanwezig zijn in de verschillende componenten van de Melkweg, zoals in de halo en de dikke schijf. De kwantificatie en karakterisatie van deze overblijfselen zullen zodoende cruciale tests leveren voor dit paradigma, welke bovendien de opbouwgeschiedenis van onze Melkweg zullen vaststellen. Gomez gebruikte numerieke en analytische methodes om de dynamische signaturen, alsmede de tijdsevolutie van overblijfselen geassocieerd met de samensmelting van sterrenstelsels te karakteriseren. Hij ontwikkelde nieuwe methoden om fossiele signaturen te identificeren van samengesmolten sterrenstelsels, en te karakteriseren hoeveel van deze geschiedenis terug te vinden is met de komst van de astrometrische satelliet Gaia van ESA.

Maandag 27 september, 13.15 uur
Universiteit Groningen
Academiegebouw
Broerstraat 5, Groningen
Promotor(s): prof. A. Helmi