Methanol Masers and Millimetre Lines: a Common Origin in Protostellar Envelopes

Methanol Masers and Millimetre Lines: a Common Origin in Protostellar Envelopes

Op 6 december 2011 is Kalle Trostensson gepromoveerd op zijn onderzoek naar de relatie tussen de 6.7-GHz maser emissie, de protosterren die verantwoordelijk zijn voor de verhoogde excitatie en de thermische CH3OH-emissie. Hiervoor heeft hij is een set van 14 objecten bestudeerd bij verschillende golflengtes aan de hand van verschillende emissiemechanismen.

6 december 2011
Sterrewacht Leiden, Universiteit Leiden
Promotoren: prof. dr. E. F. van Dishoeck en dr. H. J. van Langevelde