Metals in the diffuse gas around high-redshift galaxies - promotie Monica Turner (UL)

Metals in the diffuse gas around high-redshift galaxies - promotie Monica Turner (UL)

Op 12 november promoveerde Monica Turner aan de Universiteit Leiden op onderzoek naar het gas rond sterrenstelsels. Dat gas speelt een cruciale rol in de vorming en evolutie van sterrenstelsels. Maar omdat het gas heel ijl is, is het moeilijk te bestuderen in emissielijnen. Daarom onderzocht Turner het gas via een omweg, namelijk via absortielijnen in de spectra van heldere achtergrondbronnen. Ze vergeleek haar waarnemingen met computersimulaties.

Promotie: donderdag 12 november 2015
Universiteit Leiden, Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen
Promotors: prof.dr. J. Schaye (Universiteit Lieden) en prof.dr. C. Steidel (California Institute of Technology)
Proefschrift (diverse pdf-bestanden)