Measuring Properties of Accreting Black Holes with X-Ray Reverberation (promotie Guglielmo Mastroserio, UvA)

Measuring Properties of Accreting Black Holes with X-Ray Reverberation (promotie Guglielmo Mastroserio, UvA)

Op 14 november promoveerde Guglielmo Mastroserio aan de Universiteit van Amsterdam op zijn onderzoek naar zwarte gaten en de röntgenstraling die in hun buurt wordt uitgestraald. Promotor is Michiel van der Klis. Copromotor is Adam Ingram (University of Oxford).

Zwarte gaten met accretie vertonen karakteristieke componenten in hun gemiddelde energiespectrum. Ook hun tijdsvariaties hebben opvallende kenmerken. Guglielmo Mastroserio keek naar de variabiliteit en de energie-afhankelijkheid van de reflectiecomponent. Dit is de emissie die ontstaat wanneer fotonen, die oorspronkelijk door de corona (een heet, optisch dun plasma vlakbij het zwarte gat) naar de accretieschijf worden uitgestraald, in de atmosfeer van de schijf worden omgezet en opnieuw worden uitgestraald. Mastroserio presenteert een nieuw model dat twee vormen van tijdsvertraging gezamenlijk beschrijft.

Bron: UvA