Magnetic fields and mass loss in massive stars

Roald Schnerr
Alleen in het binnenste van sterren zijn de omstandigheden zo extreem dat waterstof en helium fuseren tot voor het leven noodzakelijke elementen als koolstof en zuurstof. Hoe groter de ster hoe extremer de druk en temperatuur.

Zware sterren, sterren die negen tot honderd maal zwaarder zijn dan de zon, zijn hierdoor bij uitstek koolstof- en zuurstoffabrieken. Tijdens zogeheten supernova’s, gigantische sterexplosies die vaak vanaf aarde zichtbaar zijn, worden koolstof en zuurstof de ruimte in geslingerd. Zonder deze explosies - die het onontkoombare einde van een zware ster markeren - was er waarschijnlijk nooit leven op aarde ontstaan, omdat er onvoldoende bouwstenen waren geweest.

Magnetische velden in zware sterren blijken bepalend te zijn voor de manier waarop deze reuzen van het heelal zich ontwikkelen. Door onderzoek naar de aanwezigheid, de sterkte en de grootte van magneetvelden hopen we supernova’s en gammaflitsen beter te begrijpen. Roald Schnerr laat in zijn proefschrift zien dat sterke grote velden van meer dan een kilogauss (de maat voor magneetveldsterkte) niet veel voorkomen in zware sterren, en dat wel aanwezige magneetvelden waarschijnlijk een meer lokaal karakter hebben, vergelijkbaar met de magneetvelden in de zon.

Promotor: prof. dr. H.F. Henrichs