Magnetic Acceleration and Instabilities of Astrophysical Jets

Rainer Moll promoveert op 28 januari aan de Universiteit van Amsterdam op een onderzoek naar jets. Hij onderzocht met behulp van driedimensionale numerieke simulaties de processen die het ontstaan, de eindsnelheid en de vorm van de jet bepalen.

In de astronomie zijn ‘jets' snelle straalvormige gasstromen die in verschillende maten en omstandigheden worden waargenomen. De oorsprong blijkt steeds een zwaar object te zijn zoals een zwart gat in het centrum van een melkwegstelsel of een ster die bezig is in een gaswolk te ontstaan. Het mechanisme dat deze jets produceert is magnetisch: het heeft te maken met de draaiing van een zware massa waarin een sterk magneetveld verankerd is.

Rainer Moll onderzocht dit mechanisme met driedimensionale numerieke simulaties. Hij keek zowel naar het ontstaan van de jet, als de verdere ontwikkeling ervan. Nieuw is daarbij de grote lengte waarover Moll de jet berekende: tot duizend keer de afmeting van het centrale object zelf. Hij kon daardoor de processen die het ontstaan, de eindsnelheid en de vorm van de jet bepalen tegelijk onderzoeken. Sterke interne instabiliteiten in het magneetveld van de jet blijken een belangrijke rol te spelen. Ze leiden bijvoorbeeld tot karakteristieke vervormingen van de jet die met de waarnemingen vergelijkbaar zijn.

films van de simulaties

Donderdag 28 januari 2010, 12:00 uur
Sterrenkundig Instituut, Universiteit van Amsterdam
Agnietenkapel, Oudezijds Voorburgwal 231

promotor: dhr. prof. dr. H.C. Spruit