Laboratory studies of Water Ice in Space (promotie Vincent Kofman, UL)

Laboratory studies of Water Ice in Space (promotie Vincent Kofman, UL)

Op 19 juni promoveerde Vincent Kofman aan de Universiteit Leiden op laboratoriumonderzoek naar waterijs in de ruimte. Kofman bootste in het lab de ruimte na. Zo kon hij met labexperimenten meer te weten komen over ijsvorming in de ruimte.

Bron: Universiteit Leiden