Instrumentation development of innovative radio-devices to improve the coming cycles of radio astronomy observations (promotie Daniel Montofré, RUG)

Instrumentation development of innovative radio-devices to improve the coming cycles of radio astronomy observations (promotie Daniel Montofré, RUG)

Op 7 juli promoveerde Daniel Montofré aan de Rijksuniversiteit Groningen op onderzoek naar het verbeteren van de gevoeligheid in de radiosterrenkunde. Zijn promotoren zijn prof. dr. A.M. (Andrei) Barychev en prof. F.P. Mena Mena.

Radiosterrenkunde is een van de meeste gebruikte technieken voor het onderzoeken van hemellichamen. Sterrenkundigen kijken met radiotelescopen onder andere naar synchrotronemissie van quasars, moleculaire naar wolken in het interstellaire medium en naar de ‘event horizon’ van zwarte gaten.

Radiosterrenkunde is mogelijk dankzij de hoge gevoeligheid van de radioontvangers en de hoge hoekresolutie die bereikt wordt door het koppelen van telescopen via zogeheten interferometrie.

De radioastronomie kent beperkingen, die haar beletten om de maximaal haalbare resolutie te bereiken. Atmosferische fasefluctuaties, voornamelijk veroorzaakt door turbulente luchtstromen, zijn hier primair voor verantwoordelijk. Zonder correctie voor deze fasevariaties, is het onmogelijk het maximale potentieel van de radioastronomie te benutten.

Daniel Montofre presenteert in zijn proefschrift een nieuwe oplossing om de nadelen van faseschommelingen in hoge-frequentiewaarnemingen op te lossen. Daarbij richt hij zich op de ALMA-telescoop in Chili.

Het idee is om door middel van een extern optisch systeem dat bij kamertemperatuur werkt, een lage- en een hoge-frequentieontvanger tegelijkertijd  te belichten. Op deze manier kan de correctie voor de fasevariaties van lage naar hoge frequentie worden overgedragen. Hierdoor kunnen de interferometrische waarnemingen bij hoge frequenties verbeterd worden.

Het promotieonderzoek van Daniel Montofre  vond plaats op de afdeling Sterrenkunde van het Kapteyn Instituut met financiering via een beurs uit Chili. Hij werkt nu als postdoc aan de Chalmers University of Technology (Zweden).

Bron: Rijksuniversiteit Groningen | proefschrift