Initiating planet formation: The collisional evolution of small dust aggregates

Dominik Paszun heeft onderzoek gedaan naar allereerste stadia van planeetvorming. Hij richtte zich voornamelijk op de groei van microscopisch kleine stofdeeltjes en bestudeerde de structuur van deze stofaggregaten met behulp van numerieke modellen. Hij is op 17 oktober 2008 gepromoveerd op dit onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam.

Behalve de structuur zijn ook andere parameters zoals de botsingssnelheid van groot belang. Paszun onderzocht de invloed van verschillende andere parameters en formuleerde een kwantitatief recept dat de uitkomst van een botsing tussen twee stofdeeltjes beschrijft. Het laatste deel van het proefschrift gaat voornamelijk over de toepassing van dit recept op de groei van stofdeeltjes.

Vrijdag 17 oktober 2008, 10:00 uur
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
Promotor: prof. dr. C. Dominik (Rijksuniversiteit Nijmegen)

Link naar dit proefschrift