Infrared Studies of Astronomically Relevant Metallic Clusters and their Interactions with Simple Molecules - Promotie Denis Kiawi (UvA)

Op 9 september promoveerde Denis Kiawi aan de Universiteit van Amsterdam. Kiawi onderzocht de interacties tussen moleculen, in het bijzonder die tussen simpele liganden en metalen nanoclusters die relevant zijn voor astronomische of (bio-)katalytische processen. Hij keekt naar de wisselwerking tussen watermoleculen en deze nanoclusters om zo inzicht te krijgen in de ruimtelijke structuren en in mogelijke splitsingsreacties die kunnen plaatsvinden.

Dhr. D.M. Kiawi: Infrared Studies of Astronomically Relevant Metallic Clusters and their Interactions with Simple Molecules [samenvatting (pdf) | proefschrift (pdf)]
Promotoren zijn prof. dr. J. Oomens en prof. dr. L.B.F.M. Waters
Copromotoren zijn dr. J.M. Bakker (Radboud Universiteit) en prof. dr. W.J. Buma

Meer