Infrared Spectroscopy of Astrophysically Relevant Hydrocarbons (Promotie Kirstin Danielle Doney, UL)

Op 20 juni  promoveerde Kirstin Danielle Doney aan de Universiteit Leiden op onderzoek naar de studie van koolwaterstoffen via infraroodspectroscopie. Koolwaterstoffen zijn de belangrijkste chemische componenten rondom koolstofrijke sterren en ook in overvloed aanwezig in koolwaterstofrijke planetaire atmosferen. Een primair doel van dit proefschrift is het meten van nieuwe moleculaire overgangen van moleculen die bekend zijn, om zo astronomen te helpen bij de toekenning van observatiespectra en als leidraad voor toekomstige astronomische surveys. Promotor was prof. dr. H.V.J. Linnartz

Bron | proefschrift