High Contrast Imaging Polarimetry of Circumstellar Environments

Op 23 september 2011 is Héctor Cánovas Cabrera gepromoveerd aan het Sterrekundig Instituut van de Universiteit Utrecht op zijn onderzoek naar hoog-contrast polarimetrie afbeeldingen van de nabije omgeving van sterren.

Polarimetrie is een techniek waarbij licht met een bepaalde voorkeursrichting van haar golfbeweging (gepolariseerd licht) wordt gescheiden van licht waarbij deze voorkeursrichting willekeurig is (ongepolariseerd).

Héctor Cánovas heeft in zijn onderzoek de resultaten geanalyseerd van ExPo, de 'Extreme Polarimeter'. Expo is een beeld-polarimeter die is ontworpen en gebouwd door de groep van prof. Christoph Keller aan de Universiteit van Utrecht. Het doel van dit instrument is om door middel van polarimetrie de nabije omgeving van verschillende soorten sterren te verkennen en te karakteriseren. In zijn proefschrift heeft hij de nadruk gelegd op verstrooiing van licht door stofdeeltjes. De mate waarin het weerkaatste sterlicht is gepolariseerd hangt af van de eigenschappen (grootte, vorm, enz.) van deze verstrooiende deeltjes, en de hoek waarover het sterlicht wordt verstrooid.

Het belangrijkste probleem bij de bestudering van de omgeving van sterren is het grote verschil in contrast tussen het licht direct van de ster en dat wat wordt weerkaatst door haar nabije omgeving. Een jonge ster is bijvoorbeeld zo'n 1000 keer helderder dan haar protoplanetaire schijf (schijf waarin planeten kunnen worden gevormd). Daar staat tegenover dat het licht dat direct van de ster komt hoofdzakelijk ongepolariseerd wordt uitgezonden, terwijl het licht dat (door de protoplanetaire schijf) wordt verstrooid wel gepolariseerd is. Dit gegeven levert een zeer elegante manier om het merendeel van het directe sterlicht weg te filteren, door middels polarisatie alleen gepolariseerd licht te meten. Tevens, zoals hierboven is uitgelegd, kunnen we door bestudering van polarisatie van het licht dat we meten meer leren over de eigenschappen van de nabije omgeving van de ster (stof samenstelling, geometry, enz.).

ExPo heeft een weelde aan data opgeleverd, waaronder waarnemingen van zeer verschillende doelen zoals protoplanetaire schijven, post-AGB sterren, kometen en planeten in ons eigen Zonnestelsel (Venus en Saturnus).

Vrijdag 23 september 2011, 14.30 uur.
Sterrekundig Instituut, Universiteit Utrecht
Academiegebouw
Domplein 29, Utrecht
Promotoren:
Prof. dr. Christoph Keller