General Relativistic Plasma Dynamics

Nijmeegse sterrenkundigen hebben een grote stap gemaakt in het detecteren van ruimtetijdvervormingen in de vorm van zwaartekrachtsgolven. Zij maken aannemelijk dat deze zwaartekrachtsgolven energie afstaan aan het omringende interstellaire gas en misschien te detecteren zijn met de
nieuwe Nederlandse radiotelescoop Lofar. De Nijmeegse promovendus Joachim Moortgat is op 8 mei 2006 gepromoveerd op deze studie.


Zo'n waarneming van gravitatiestraling vormt niet alleen een nieuw bewijs voor Einsteins Algemene Relativiteitstheorie, maar biedt ook de mogelijkheid om objecten waar te nemen die voor de huidige, conventionele telescopen onbereikbaar zijn, zoals de inwendige motor van gammaflitsers.

"Sinds Einsteins voorspellingen is men er nog steeds niet in geslaagd een detector te bouwen die zwaartekrachtsgolven direct kan waarnemen; de indirecte detectie door middel van radiostraling zou zeer spectaculair zijn en een onverwachte toepassing van Lofar", aldus Moortgat.

promotie: 08 mei 2006
Radboud Universiteit Nijmegen
afdeling Sterrenkunde
Promotor: prof. dr. Jan Kuijpers